Puiden raivaus turvallisesti ja tehokkaasti

Myrskytuhojen raivaus on yksi vaarallisimmista metsätöistä

Myrskyn tuivertaessa voi kärsiä puu jos toinenkin, joko kokonaan kaatuen tai pahasti vaurioituen. Etenkin pahasti rungoltaan vaurioituneet tai toisiaan vasten kaatuneet puut ovat vaarallisia, sillä ne voivat rysähtää poikki koska tahansa. Muista kiinnittää huomiota myös raskaisiin oksiin – nekin saattavat tehdä kaatuneen puun kaltaisia tuhoja vaurioituneen oksan murtuessa ja pudotessa esimerkiksi rakennuksen päälle.

Myrskytuhojen raivaus onkin ammattilaiselle jätettävää työtä, jossa täytyy tietää tarkkaan, kuinka toimitaan missäkin tilanteessa. Erikoisosaaminen raivustyöstä mahdollistaa vaurioituneiden, kallistuneiden tai toista puuta vasten konkeloon taipuneiden puiden turvallisen poistamisen ilman henkilö-, ympäristö- ja rakennusvahinkoja. Myrskyn kaatamat puut muodostavat toistensa ja maaston kanssa voimakkaita, arvaamattomia jännitystiloja, jotka täytyy purkaa turvallisesti ja riskit tunnistaen.

Kaikki myrskytuhot eivät kuitenkaan ole pelkkää harmia ja vaivaa! Puun kunnosta riippuen etenkin metsästä raivattavat tuhopuut ja juurineen kaatuneet puut voivat edelleen olla kelvollisia jatkojalostukseen ja käyttöön esimerkiksi selluksi ja energiapuuksi. Tämä kuitenkin vaatii ripeitä toimia, että raivattu puu ehtii tehtaalle määräajassa.

Älä kaada tuhopuita itse, vaan odota ammattilaista

Jos myrskytuuli kaataa tai vaurioittaa puita, on tuhopuiden raivaus ja harvennus lähtökohtaisesti puiden omistajan vastuulla. Kotipihaan tai mökin pihaan myrskyssä kaatuvat puut ovat riski niin alueen käyttäjille, rakennuksille kuin esimerkiksi sähkölinjoillekin. Etenkin vain kallistuneet tai rungostaan murtuneet puut voivat kaatua yllättäen myrskyn aikana, tai viiveellä vasta sen jälkeen. Huomiota tulee kiinnittää myös puiden raskaisiin isoihin oksiin, jotka myrskyssä vaurioituneena voivat lopulta murtua ja aiheuttaa vahinkoa. Tilaa mahdollisimman nopeasti ammattimetsuri paikalle arvioimaan, miten raivaus ja harvennus pystytään tekemään turvallisesti ja ilman lisävahinkoja.

Useat kotivakuutukset korvaavat myrskyn kaatamien puiden raivaamisen, sekä mahdollisia korjauskuluja mikäli puu kaatuu rakennusten tai hoidetun alueen, kuten istutusten, päälle. Autovakuutuksen puoleen voi kääntyä, jos puu kaatuu auton päälle. Tarkista toimintaohjeet ja tarkemmat korvausehdot omasta vakuutusyhtiöstäsi.

Mikäli kohtaat tielle kaatuneen puun, voit ilmoittaa siitä Tieliikennekeskukseen Tienkäyttäjän linjalle, josta järjestetään tien turvallinen raivaus. Sähkölinjoille kaatuneiden puiden raivaukseen tarvitaan lisäksi myös sähköalan ammattilainen, jotta sähkötapaturmat pystytään ehkäisemään.

Toimi näin myrskyn kaatamien puiden raivausta odottaessa

Mikäli myrsky kaataa puita rakennusten, hoidettujen alueiden tai ajoneuvojen päälle, tai kulkureiteille, niin varmista mahdollisimman pian alueen käyttäjien turvallisuus ja jos turvallista, suojaa esimerkiksi vaurioitunut rakennus lisävahinkojen varalta. Tarkista omasta vakuutusyhtiöstäsi, ohjeistavatko he tekemään ensin vahinkoilmoituksen vai voiko korvauksia hakea myös jälkikäteen. Useat vakuutusyhtiöt suosittelevat kuvaamaan ja dokumentoimaan myrskytuhot ennen raivaustöiden aloittamista.

Huolehdi myös kallistuneista ja rungostaan vaurioituneista puista; ne kannattaa kaataa hallitusti ja turvallisesti, jotta saatte torjuttua mahdolliset lisävahingot. Pienen ja kokonaan kaatuneen puun raivaus onnistuu usein turvallisesti itsekin tehtynä, mutta kallistuneen, ison tai vaarallisesti kaatuneen puun raivaamiseen kannattaa kutsua ammattilainen paikalle.

Miten minimoida myrskytuhot

Niin kauan kun alueella on puita, on myös suuri riski erilaisiin myrskytuhoihin. Tuhojen vakavuutta voi kuitenkin pyrkiä minimoimaan reagoimalla ajoissa huonokuntoisiin, kärsineisiin tai muuten riskialttiilta vaikuttaviin puihin. On myös hyvä huolehtia siitä, että alueelle jätettävät puut ovat terveitä ja elinvoimaisia, sillä hyväkuntoinen terve puu kestää myrskyn huomattavasti paremmin.

Mikäli kyseessä on talousmetsä tai muu useita puita koostava alue, kannattaa pyrkiä suosimaan sekametsää puhtaan kuusimetsän sijaan. Havu- ja lehtipuut ovat yhdessä vahvempia ja kestävät tuulituhoja paremmin.

Myrskytuhoraivaus nopeasti, tehokkaasti ja ennen kaikkea turvallisesti

Meillä on paljon kokemusta ja osaamista ongelmapuiden kaadosta, mikä tekee myös myrskytuhojen raivaamisesta turvallisempaa. Teemme myrskytuhoraivaukset nopeasti ja tehokkaasti, jotta pihapiiri säilyy turvallisena ja tieliikenneyhteydet saadaan palautettua toimintaan. Raivaamme myös metsäalueita tarvittaessa. Myrskytuhojen raivaukseen kuuluu turvallisen raivausjärjestyksen arviointi, vaurioituneiden ja kaatuneiden puiden kaato sekä loppusiivous, kuten runkojen pois siirto ja kantojen jyrsintä halutessanne.

Myrskytuhoraivaukset ja muut raivaustyöt Hämeenlinnasta käsin ympäri Suomen

Työskentelemme Hämeenlinnassa, Riihimäellä, Forssassa ja Hyvinkäällä. Tulemme tarvittaessa kuitenkin apuun myös muualle ympäri Suomen – ota yhteyttä ja kerro lisää raivausta tarvitsevasta alueesta, niin katsotaan voisimmeko olla avuksi!

Miemalantie 56

13430 Hämeenlinna

Markku Huostila

Ota yhteyttä!

Toimimme kaupungeissa Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa ja Hyvinkää

Sopimuksen mukaan tulemme myös muualle ympäri Suomen, ota siis yhteyttä myös mainittujen kaupunkien ulkopuolelta!