Raivaus, puiden kaato ja ongelmapuun kaato

Puiden kaato ja raivaus pahastakin paikasta

Teemme puiden kaadot, raivaukset ja muut metsätalouden työt Hämeenlinnassa ja ympäryskunnissa. Tarjoamme kokonaisvaltaisen palvelun: kaadamme puut turvallisesti, jyrsimme kannot pois, autamme tarvittaessa täyttömaan hankinnassa ja työmaan viimeistelee risujen ja leikkuujätteiden siivous mikäli asiakkaillamme ei ole niille käyttöä. Perinteisten metsurivälineiden lisäksi kalustossamme olevat kourasaha ja kantojyrsin mahdollistavat turvallisen työskentelyn myös kohteissa, joissa tarvitaan järeämpiä työvälineitä. Kauko-ohjattavalla kourasahalla pystytään katkomaan vaikeassa paikassa oleva tai jo mädäntynyt puu pala kerrallaan turvallisesti, eikä puuta tarvitse tällöin kaataa kokonaisena. 

Tarvitaanko puun kaatoon lupa?

Taajamassa ja asemakaavoitetulla alueella ns. normaalia omenapuuta isomman pihapuun kaatoon tarvitaan kunnalta puunkaatolupa. Lupa haetaan paikalliselta rakennustarkastajalta. Haja-asutusalueella puun kaatamiseen omalta pihalta ei tarvita lupaa.

Puunkaatolupa voidaan tarvita kuntakohtaisesti, kun puu kaadetaan omalta pihalta taajamassa tai asemakaavoitetulla alueella. Esimerkiksi vanhan ja mädäntyneen omenapuun voi kaataa itsekin turvallisesti ja ilman puunkaatolupaa, mutta taajamassa ”normaalikokoista” omenapuuta isompien pihapuiden kaatoon tarvitaan kunnalta lupa. Ohjeet ja luvan hankinta vaihtelee kunnittain, joten puunkaatoluvan tarve tulee tarkistaa aina tapauskohtaisesti. Taajama-alueella puun kaatoon tarvitaan lupa, sillä kunnat usein säätelevät kaupunkikuvaa ja taajaman ilmettä melko tarkastikin, jonka lisäksi tätä säätelee naapuruussuhdelaki.

Ongelmapuiden kaato ja raivaus kannattaa jättää ammattilaiselle

Raivaus ja ongelmapuun kaato Hämeenlinnasta käsin lukuisiin muihin lähikuntiin.Puun kaato voi tulla ajankohtaiseksi monesta syystä: kenties puu varjostaa pihaa ikävästi tai vie kasvualaa muilta pihan kasveilta. Toisinaan puusta voi kuitenkin tulla ongelmapuu tai riskipuu, jonka kaato on välttämätön toimenpide pihapiirin käyttäjien ja rakennusten turvallisuuden takaamiseksi. Puiden kuntoa on syytä tarkkailla, jotta mahdolliset ongelmapuut voi tunnistaa riittävän varhain. Ongelmapuuksi voidaan katsoa myös ylisuuri puu joka on rakennusten, sähkölinjojen tai teiden läheisyydessä.

Puun kunnon tarkkailun lisäksi on hyvä tehdä kovan tuulen tai myrskyn jälkeen pihapiirin puiden silmämääräinen läpikäynti, vaikka puita ei olisikaan kaatunut. Kova tuuli voi aiheuttaa vahinkoja terveidenkin puiden runkoihin, jolloin on tärkeä arvioida, onko ongelmapuun kaato suositeltavaa tai jopa välttämätöntä riskien minimoimiseksi.

Kuinka tunnistan ongelmapuun?

Ongelmapuu voi olla myrskyssä rakenteellisesti vaurioitunut terve puu, tai ongelmapuussa voi olla puun terveyttä hitaasti heikentäviä sairauksia. Riskipuu on joko terveydellisestä seikasta tai ympäristön vaikutuksesta heikentynyt niin, että se voi esimerkiksi seuraavassa myrskytuulessa kaatua rakennusten päälle tai kulkuväylälle.

Puun todellinen kunto ja terveys arvioidaan analysoimalla puu juurista aina latvaan asti. Tarkan ja luotettavan puun kunnon arvioinnin voi tehdä vain koulutettu arboristi tai kokenut metsuri, mutta selkeimmät ulkoiset merkit on helppo tunnistaa itsekin.

Puun kunnon arviointi itse:

  1. Lehtikato – Lehtikato voi olla merkki puun ikääntymisestä tai vaurioitumisesta, jotka pidemmän päälle voivat tehdä puusta vaarallisen etenkin pihapiirissä.
  2. Neulaskato – Havupuiden neulaskato on lehtikadon tapaan merkki havupuun ikääntymisestä tai vaurioitumisesta.
  3. Pakuritauti, kääpäkasvusto tai sienet – Jos puiden rungoissa alkaa esiintyä pakurikääpää tai muita sieni- ja kääpäkasvustoja, niiden kunto on syytä arvioituttaa mahdollisimman nopeasti. Etenkin pakurikääpä lahottaa lehtipuita käyttökelvottomiksi ja jopa vaarallisiksi.
  4. Kuorivauriot, halkeamat ja pullistumat – Kaikki puun pinnalla näkyvät selkeät vauriot ja muutokset voivat kertoa rungon kokemista vaurioista tai sen heikkenemisestä joko sairauden tai ikääntymisen johdosta.
  5. Puu on alkanut kallistumaan tai on jo kaatunut toista puuta vasten – Terve ja vahva puu kasvaa aina suoraan ylöspäin. Jos puu alkaa selvästi kallistua, on sen juuret todennäköisesti mädäntyneet tai alkaneet antaa myöten myrskyn takia ja puu kaatuu kunnolla maaperässä kiinni olevaa puuta herkemmin.
  6.  Haarautuneen puun haara katkeaa – Esimerkiksi kaksihaaraiseksi kasvaneen puun toisen haaran katketessa on todennäköistä, että jäljelle jäänyt puu on yhtä heikossa kunnossa ja voi katketa seuraavassa myrskyssä.

Puun kaadon hinta selviää ilmaisella arvioinnilla

Jos havaitset pihapiirin puissa jonkin edellä mainituista oireista, ota yhteyttä asiantuntijaan mahdollisimman pian! Ongelmapuiden asiantuntija tekee puun kunnon arvioinnin ja osaa antaa suosituksen siitä, tarvitseeko puu poistaa kokonaan. Kun haluat varmistua puuston kunnosta tai poistattaa mahdolliset ongelmapuut, tulemme tekemään ilmaisen kuntoarvion. Samalla käynnillä pystymme kartoittamaan, miten puunkaato ja raivaus onnistuu teidän tontilla mahdollisimman turvallisesti ja hyvällä lopputuloksella. Ilmaisen arvion voit pyytää myös tontille, jota ollaan raivaamassa rakennustöitä varten.

Voit tilata MH-Kannolta ilmaisen arvioinnin, kun haluat varmistua puuston kunnosta tai poistattaa mahdolliset ongelmapuut. Samalla pystymme kartoittamaan, miten puunkaato ja raivaus onnistuu teidän tontilla mahdollisimman hyvin. Palveluihimme kuuluu myös kannon jyrsintä, mikä jättää raivatusta pihasta siistin ja esteettömän.

Puiden kaadot ja kuntokartoitukset Hämeenlinnassa, Turussa, Jämsässä, Lahdessa, Kouvolassa ja Helsingissä

 

Miemalantie 56

13430 Hämeenlinna

Markku Huostila

040 062 7099

Ota yhteyttä!

Toimimme kaupungeissa Hämeenlinna, Turku, Jämsä, Lahti, Kouvola ja Helsinki.

Sopimuksen mukaan tulemme myös muualle ympäri Suomen, ota siis yhteyttä myös mainittujen kaupunkien ulkopuolelta!