Raivaus, pihapuiden ja muiden puiden kaato sekä ongelmapuun kaato

Puiden kaato ja raivaus pahastakin paikasta

Pihapuiden kaato on hyvä tilata ammattilaisen tekemänä aina kun puu on yhtään isompi, sekä silloin kun puu kasvaa rakennusten tai voimalinjojen lähellä. Raivaustöissä kannattaa lähes aina suosia metsuria, sillä puunkaato on tarkkaa työtä puun kasvettua yhtään isommaksi.  Teemme puunkaadot, raivaukset ja muut metsätalouden työt seuraavalla alueella Hämeenlinna, Riihimäki, Hyvinkää, Forssa ja lähialueet.

Puunkaadot alueella: Hämeenlinna, Hyvinkää, Riihimäki, Forssa ja lähialueet ammattitaidolla

Tarjoamme kokonaisvaltaisen palvelun: kaadamme pihapuut sekä muut puut turvallisesti, jyrsimme kannot pois ja autamme tarvittaessa täyttömaan hankinnassa. Työmaan viimeistelee risujen sekä leikkuujätteiden siivous, mikäli asiakkaillamme ei ole niille käyttöä.

Perinteisten metsurivälineiden lisäksi kalustossamme olevat kourasaha ja kantojyrsin mahdollistavat turvallisen puunkaadon sekä työskentelyn myös kohteissa, joissa tarvitaan järeämpiä työvälineitä. Kauko-ohjattavalla kourasahalla pystytään katkomaan vaikeassa paikassa oleva tai jo mädäntynyt puu pala kerrallaan turvallisesti, eikä puuta tarvitse tällöin kaataa kokonaisena.

Tarvitaanko pihapuun tai muun puun kaatoon lupa?

Taajamassa ja asemakaavoitetulla alueella ns. normaalia omenapuuta isomman pihapuun kaatoon saatetaan tarvita kunnalta puunkaatolupa, sillä kunnat usein säätelevät kaupunkikuvaa ja taajaman ilmettä melko tarkastikin, jonka lisäksi tätä säätelee naapuruussuhdelaki.

Kaikissa kunnissa voi kuitenkin kaataa esimerkiksi vanhan ja mädäntyneen omenapuun itsekin turvallisesti ja ilman puunkaatolupaa. Lupa omenapuuta isomman puun kaatoon haetaan paikalliselta rakennustarkastajalta. Haja-asutusalueella puun kaatamiseen omalta pihalta ei tarvita lupaa.   Hyödyllisiä linkkejä:    

Miksi pihapuiden kaatamiseen tarvitaan ammattilainen?

Pihapuun kaatamiseen koulutettu ammattilainen osaa arvioida mm:

 • Sopiiko puu kaatumaan
 • Mihin suuntaan puu voidaan kaataa ja onko edessä jotain kuten valaisimia, kukkapenkkejä tms.
 • Tarvitseeko puuta katkoa osissa
 • Maaperän kunnon
 • Varmistaa ongelmapuiden oikeaoppisen kaatamisen
 • Ehkäisee vaaratilanteet etukäteen

Tilaa siis ammattilainen paikalle kaatamaan pihapuut ja nauti helposta, turvallisesta sekä siististä työnjäljestä.

Kourasaha nopeuttaa pihapuiden kaatoa

Kourasaha on oikea valinta vaarallisten kohteiden raivauksessa. Kourasaha sahaa ja kerää puun valmiiksi pätkittynä koneellisesti, jolloin alue pysyy siistinä ja työskentely on turvallista käyttäjälle ja ympäristölle. Koska pihapuiden kaadot onnistuvat kourasahalla turvallisemmin ja siistimmin verrattuna käsin kaatamiseen, pihapuiden kaato on myös nopeampaa ja edullisempaa. Lisäksi ongelmapuiden kaadot saadaan tehtyä hallitusti ilman, että rakennukset tai voimalinjat olisi vaarassa. Puunkaadon lisäksi kourasahaa voidaan käyttää varjostavien oksien poistamiseen.

Katso oheinen video kourasahan käytöstä. Video näkyy mikäli olet hyväksynyt evästeet, voit hyväksyä evästeet täällä.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/VBN-JUZxUa8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Ongelmapuiden kaato ja raivaus kannattaa jättää ammattilaiselle

Raivaus ja ongelmapuun kaato Hämeenlinnasta käsin lukuisiin muihin lähikuntiin.Puun kaato voi tulla ajankohtaiseksi monesta syystä: kenties puu varjostaa pihaa ikävästi, lehtipuun pudottamien lehtien siivoaminen alkaa ärsyttää tai puu vie kasvualaa sekä kasvuenergiaa muilta pihan kasveilta. Toisinaan puusta voi kuitenkin tulla ongelmapuu tai riskipuu, jonka kaato on välttämätön toimenpide pihapiirin käyttäjien ja rakennusten turvallisuuden takaamiseksi. Puiden kuntoa on syytä tarkkailla, jotta mahdolliset ongelmapuut voi tunnistaa riittävän varhain. Ongelmapuuksi voidaan katsoa myös ylisuuri puu joka on rakennusten, sähkölinjojen tai teiden läheisyydessä.

Puun kunnon tarkkailun lisäksi on hyvä tehdä kovan tuulen tai myrskyn jälkeen pihapiirin puiden silmämääräinen läpikäynti, vaikka puita ei olisikaan kaatunut. Kova tuuli voi aiheuttaa vahinkoja terveidenkin puiden runkoihin, jolloin on tärkeä arvioida, onko ongelmapuun kaato suositeltavaa tai jopa välttämätöntä riskien minimoimiseksi.

Konkelon tai kallistuneen puun kaato

Mikä on konkelo? Konkelo on toisen puun varaan kaatunut puu jonka kaatamisessa tulee olla tarkkana. Puun kaatuessa toisen puun varaan saattaa puiden väliin jäädä jännitteitä. Kaadettaessa jännitteet voivat aiheuttaa puun sinkoutumisen yllättävään suuntaan. Konkelon tai kallistuneen puun kaato on aina syytä jättää ammattilaiselle.

Kaadamme konkelot, kallistuneet puut sekä muut ongelmapuut Hämeenlinnan, Hyvinkään, Forssan ja Riihimäen alueilla.

Ota yhteyttä!

Kuinka tunnistan ongelmapuun?

Ongelmapuu voi olla myrskyssä rakenteellisesti vaurioitunut terve puu, tai ongelmapuussa voi olla puun terveyttä hitaasti heikentäviä sairauksia. Riskipuu on joko terveydellisestä seikasta tai ympäristön vaikutuksesta heikentynyt niin, että se voi esimerkiksi seuraavassa myrskytuulessa kaatua rakennusten päälle tai kulkuväylälle.

Puun todellinen kunto ja terveys arvioidaan analysoimalla puu juurista aina latvaan asti. Tarkan ja luotettavan puun kunnon arvioinnin voi tehdä vain koulutettu arboristi tai kokenut metsuri, mutta selkeimmät ulkoiset merkit on helppo tunnistaa itsekin.

Puun kunnon arviointi itse:

 1. Lehtikato – Lehtikato voi olla merkki puun ikääntymisestä tai vaurioitumisesta, jotka pidemmän päälle voivat tehdä puusta vaarallisen etenkin pihapiirissä.
 2. Neulaskato – Havupuiden neulaskato on lehtikadon tapaan merkki havupuun ikääntymisestä tai vaurioitumisesta.
 3. Pakuritauti, kääpäkasvusto tai sienet – Jos puiden rungoissa alkaa esiintyä pakurikääpää tai muita sieni- ja kääpäkasvustoja, niiden kunto on syytä arvioituttaa mahdollisimman nopeasti. Etenkin pakurikääpä lahottaa lehtipuita käyttökelvottomiksi ja jopa vaarallisiksi.
 4. Kuorivauriot, halkeamat ja pullistumat – Kaikki puun pinnalla näkyvät selkeät vauriot ja muutokset voivat kertoa rungon kokemista vaurioista tai sen heikkenemisestä joko sairauden tai ikääntymisen johdosta.
 5. Puu on alkanut kallistumaan tai on jo kaatunut toista puuta vasten – Terve ja vahva puu kasvaa aina suoraan ylöspäin. Jos puu alkaa selvästi kallistua, on sen juuret todennäköisesti mädäntyneet tai alkaneet antaa myöten myrskyn takia ja puu kaatuu kunnolla maaperässä kiinni olevaa puuta herkemmin.
 6.  Haarautuneen puun haara katkeaa – Esimerkiksi kaksihaaraiseksi kasvaneen puun toisen haaran katketessa on todennäköistä, että jäljelle jäänyt puu on yhtä heikossa kunnossa ja voi katketa seuraavassa myrskyssä.

Puun kaadon hinta selviää ilmaisella arvioinnilla

Jokainen puunkaato on yksilöllinen ja riippuu monesta asiasta, kuten puun sijainnista, lähellä olevien rakennusten sijainnista ja puun kunnosta, joten annamme hinta-arvion vasta kohteen nähtyämme. Arvioimme samalla myös turvallisimman työtavan ja ammattilainen voi arvioida mahdollisten ongelmapuiden kunnon, sekä kertoa tarvitseeko ongelmapuu poistaa kokonaan. Ilmaisen arvion voit pyytää myös tontille, jota ollaan raivaamassa rakennustöitä varten.  

Useissa tapauksissa kourasahalla työskennellessä saavutetaan sitä suurempi säästö, mitä vaikeampi kohde on. Kourasahalla sahattuna puun kaataminen saattaa olla jopa puolet halvempaa kuin käsin sahattaessa. Helpoiten saat hinnan selville pyytämällä meidät paikalle, jolloin voimme arvioida tilanteen.  

Palveluihimme kuuluu myös kannon jyrsintä, mikä jättää raivatusta pihasta siistin ja esteettömän.  

Pihapuiden sekä muiden puiden kaadot ja kuntokartoitukset ammattitaidolla alueella Hämeenlinna, Forssa, Riihimäki ja Hyvinkää 

Puunkaato talvella – Milloin puut kannattaa kaataa?

Puunkaato onnistuu niin talvella kuin kesällä. Itseasiasissa paras aika puunkaadolle on usein talvi, sillä puut ovat tällöin lepotilassa ja kuivempia kuin kesällä. Kuivat puut ovat kevyempiä käsitellä ja kaataa, jonka ansiosta kaataminen onnistuu nopeammin. 

 • Puunkaato talvella onnistuu siinä missä kesälläkin
 • Talvella kaadetusta puusta saadaan nopeammin polttopuuta. Kesällä puut ovat kosteita – mahlan peitossa ja kuivuvat tämän takia huomattavasti hitaammin kuin talvella kaadetut puut
 • Kaatamalla puut talvella vältät kesän ruuhkat
 • Kesällä puissa saattaa mm. pesiä lintuja tai puut olla muutoin pesinä eläimille, jolloin kaatamalla poistetaan pesäpaikat
 • Talvella puunkaato roskaa vähemmän kuin kesällä

 

Jos siis pohdit voiko puita kaataa myös talvella – kyllä voi!

Miemalantie 56

13430 Hämeenlinna

Markku Huostila

Ota yhteyttä!

Toimimme kaupungeissa Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa ja Hyvinkää

Sopimuksen mukaan tulemme myös muualle ympäri Suomen, ota siis yhteyttä myös mainittujen kaupunkien ulkopuolelta!